Членство в політичній партії      Питання набуття, припинення членства у політичних партіях, права та обов’язки членів політичних партій регулються тільки статутами політичних партій.      Членом політичної партії може бути лише  […]

Створення та реєстрація політичної партії        Початковий етап створення політичної партії це проведення установчого з’їзду, на якому приймається рішення про створення політичної партії. Це  рішення має бути підтримано  підписами  не […]

Право громадян на участь у професійних спілках        Право громадян на об’єднання гарантовано статті 36 Конституції України. Одним з найважливіших та найпоширеніших видів об’єднань громадян є профспілки, які […]

Поняття політичної партії         Право громадян на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається […]

Обмеження щодо створення та діяльності політичних партій          Треба зазначити, що законодавством України передбачені і деякі обмеження щодо утворення політичних партій, а саме, забороняється утворення і діяльність політичних партій, якщо […]

Місцеві осередки політичних партій        Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України, лише після реєстрації політичної партії […]

Контроль за діяльністю політичних партій Відповідно до ст. 18 Закону «Про політичні партії в Україні» контроль за діяльністю партій здійснюють Міністерство юстиції України та Центральна виборча комісія.      Міністерство юстиції […]

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації          Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один […]

Аналіз закону україни «Про громадські об’єднання»          З метою удосконалення в сфері діяльності громадських об’єднань та інтеграції українського законодавства до стандартів Європейського Союзу 22.03.2012 року Верховною Радою України був прийнятий […]