Створення та реєстрація політичної партії

       Початковий етап створення політичної партії це проведення установчого з’їзду, на якому приймається рішення про створення політичної партії. Це  рішення має бути підтримано  підписами  не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно  до  Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними  не  менш  як  у  двох  третинах районів не менш як двох третин  областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.

      На установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії,  обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.

      Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Закон забороняє діяльність незареєстрованих політичних партій.

      Для  реєстрації  політичної  партії  до  Міністерства юстиції України разом з заявою подаються:
статут і програма політичної партії;

  1. протокол   установчого   з’їзду   (конференції,    зборів) політичної  партії  із  зазначенням  дати і місця його проведення, кількості учасників,  які проголосували  за  створення  політичної партії;
  2. підписи громадян України, зібрані  відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення  політичної  партії  та  засвідчені особами, які збирали підписи;
  3. відомості про склад керівних органів політичної партії;
  4. платіжний  документ,  що посвідчує внесення реєстраційного збору;
  5. назва та адреса банківської  установи,  в  якій  політична партія відкриватиме рахунки.

      Міністерство юстиції України   здійснює  реєстрацію політичної партії після перевірки поданих матеріалів.

      Після реєстрації політична партія набуває  статусу  юридичної особи.

      Політична  партія  протягом  шести  місяців  з  дня реєстрації  забезпечує   утворення   та   реєстрацію  в  порядку, встановленому  цим  Законом,  своїх  обласних,  міських,  районних організацій   у   більшості   областей   України,   містах  Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим. Виконання даного положення Закону перевіряється Міністерством юстиції України за допомогою реєстру політичних партій. Не виконання даного положення передбачає анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії згідно статті 24 Закону.

     Заява про реєстрацію політичної партії за наявності всіх необхідних документів розглядається 30 днів з моменту надходження документів.

     Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.

     Міністерство юстиції України після реєстрації видають політичній партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

     У реєстрації  політичної  партії  може бути відмовлено,  якщо документи, подані  для  реєстрації   політичної   партії, не відповідають Конституції та законам України.