Право громадян на участь у професійних спілках

       Право громадян на об’єднання гарантовано статті 36 Конституції України. Одним з найважливіших та найпоширеніших видів об’єднань громадян є профспілки, які створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів їх членів та об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної  діяльності.

       Правовий статус профспілок регулюється Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

        Таким чином, громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах та в порядку, визначених їх статутами, брати участь  у їх  роботі.

       Але є і деякі виключення, так наприклад, іноземні громадяни не можуть створювати профспілки, але можуть вільно вступати до них, якщо це передбачено їх статутами.

        Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, котрі забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

        Громадяни України вільно обирають профспілку,  до якої  вони бажають  вступити.  Підставою  для  вступу  до  профспілки є заява громадянина   (працівника),   подана   в   первинну    організацію профспілки.  При  створенні  профспілки прийом до неї здійснюється установчими  зборами.

          Для представництва  і  здійснення  захисту  прав та інтересів членів профспілок на відповідному  рівні  договірного  регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки,  організації профспілок  можуть  мати  статус  первинних,  місцевих,  обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

       Професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від  органів  державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

        Профспілки діють   відповідно   до   законодавства  та  своїх статутів.

         Статути (положення)    профспілок    приймаються    з’їздами, конференціями,  установчими   або   загальними   зборами   членів профспілки   відповідного   рівня   і   не   повинні    суперечити законодавству України.

          Профспілки, їх об’єднання легалізуються  шляхом  повідомлення на відповідність заявленому статусу.

        Легалізація всеукраїнських     профспілок,    їх    об’єднань здійснюється Міністерством юстиції України,  інших профспілок,  їх об’єднань  —  відповідно Головним територіальним управлінням  юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в місті Києві та  Севастополі, районними,  районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.

        Для легалізації   профспілок,   об’єднань  профспілок   їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються  статут  (положення),  протокол   з’їзду,   конференції, установчих  або  загальних зборів членів профспілки з рішенням про його  затвердження,  відомості  про  виборні   органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних    одиницях,    про    засновників об’єднань.

        На підставі   поданих   профспілкою,  об’єднанням  профспілок документів  легалізуючий  орган  у  місячний  термін   підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 Закону «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності», включає профспілку,  об’єднання профспілок  до  реєстру  об’єднань громадян  і видає профспілці,  об’єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.