Поняття політичної партії

        Право громадян на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України.

        Слово «партія» — латинського походження (partio – ділю, розділяю, тобто це група людей, об’єднаних спільністю ідей, інтересів для виконання певної роботи). До ХІХ ст.. партіями називали групи, які сперечалися між собою у складі уряду або відповідним чином впливали на політику уряду.

       Правовий статус політичних партій України врегульований Законом України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року (далі – Закон). У ньому підкреслюється, що право громадян на свободу об’єднання у політичні партії надається для здійснення і захисту особою своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей, а також в деяких інших випадках. Ніхто не може бути примушений до вступу  в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії.

        Відповідно до Закону, політичною партією визначається  зареєстроване, добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

       Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом. Відповідно до ст.11 Закону, реєстрація політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.