Обмеження щодо створення та діяльності політичних партій

         Треба зазначити, що законодавством України передбачені і деякі обмеження щодо утворення політичних партій, а саме, забороняється утворення і діяльність політичних партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на : ліквідацію незалежності України; зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; підрив безпеки держави; незаконне захоплення державної влади; пропаганда війни; посягання на права і свободи людини; посягання здоров’я населення; пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.

          Особливо необхідно зазначити, що політичні партії не можуть мати воєнізованихформувань.
         Діяльність політичної партії може  бути  заборонена  лише  за рішенням  суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України. Проте на практиці зазвичай застосовується положення статті 21 Закону – питання про заборону політичної партії розглядає адміністративний суд.