Місцеві осередки політичних партій

       Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України, лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України.

       Для реєстрації структурних утворень політичних партій подаються:

  1. заява, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 04.04.2005 р. № 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»;
  2. копія статуту політичної партії (завірена керівним органом політичної партії або нотаріально посвідчена);
  3.  протокол установчих зборів  або  конференції,  на  яких  було утворено обласну,  міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії відповідно до статуту партії.

        Відповідно до статті 9 Закону України «Про політичні партії в Україні» обласні, міські,  районні  організації,   первинні   осередки політичної   партії  та  інші  структурні  утворення,  передбачені статутом  партії,  використовують  назву   політичної   партії   з доповненнями,  які  визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.

        Реєструючі органи  приймають  рішення  про  реєстрацію  обласних,  міських,  районних організацій  або  інших  структурних  утворень  політичної партії, передбачених статутом партії,  протягом 10 днів з дня  надходження письмової  заяви  від  них,  завіреної керівним органом політичної партії.

        Рішення реєструючим органом приймається в залежності від результатів правової експертизи на відповідність Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», чинному законодавству та Статуту Політичної партії. Таким чином, крім документів, передбачених статтею 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», до реєструючого органу подаються рішення керівних органів політичної партії, передбачені статутом партії для утворення осередків.

         Після реєстрації обласні,  міські  та районні організації політичних партій можуть набувати  статусу  юридичної  особи,  якщо  це  передбачено статутом партії. В цьому випадку, до документів, що подаються реєструючому органу додається реєстраційна картка форми №1.

         Реєструючі органи приймають  рішення  про  реєстрацію  обласних,  міських,  районних організацій  або  інших  структурних  утворень  політичної партії, передбачених статутом партії,  протягом 10 днів з дня  надходження письмової  заяви  від  них.

          Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань громадян,  інших  громадських  формувань,  після  реєстрації видає політичній  партії, обласній, міській, районній організації партії або  іншим  структурним  утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне  свідоцтво  встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

          У  разі  відмови  в  реєстрації  центральний орган виконавчої влади,  що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських  формувань повинні надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.

          Рішення  центрального  органу  виконавчої  влади, що реалізує державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань  громадян,  інших  громадських   формувань щодо реєстрації або  неприйняття  будь-якого  рішення  з  цього  питання може бути оскаржене до суду.

          Відмова у  реєстрації  не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію.

         Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії  не  надається  право  юридичної  особи,  легалізують  свою діяльність   шляхом   письмового  повідомлення  про  утворення  до відповідного  центрального  органу  виконавчої  влади, що реалізує державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань  громадян, інших громадських формувань в 10-денний строк з   часу  їх  утворення.

Разом з повідомленням первинного осередку політичної партії надається до реєструючого органу:

  • заява за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.08.2005 року № 82/5 «Про затвердження форм книги обліку первинних осередків політичних партій легалізованих шляхом письмового повідомлення про утворення, та заяви про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом письмового повідомлення про утворення» в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.10.2010 №2529/5.
  • копія статуту політичної партії (завірена керівним органом політичної партії або нотаріально посвідчена).

          Рішення реєструючим органом приймається в залежності від результатів правової експертизи на відповідність Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», чинному законодавству та Статуту Політичної партії. Таким чином, крім документів, передбачених статтею 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», до реєструючого органу подаються рішення керівних органів політичної партії, передбачені статутом партії для утворення первинних осередків.

         Про  своє  утворення  первинні  осередки політичної  партії  повинні  у  вказаний  строк  повідомити  також відповідні  місцеві  органи  виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування.

         Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань громадян,  інших  громадських  формувань,  прийнявши документи про легалізацію,  протягом  трьох  годин видає довідку про легалізацію первинних  осередків  політичної  партії.