Контроль за діяльністю політичних партій

Відповідно до ст. 18 Закону «Про політичні партії в Україні» контроль за діяльністю партій здійснюють Міністерство юстиції України та Центральна виборча комісія.

     Міністерство юстиції України здійснює контроль за додержанням політичною партією  вимог  Конституції  та  законів  України, а також статуту політичної  партії. Зазвичай ця норма полягає в перевірці поданих документів політичною партією до Міністерства юстиції України при проведенні реєстраційних дій.

       Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії здійснює контроль за додержанням політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі.
       Також контроль за діяльність політичних партій здійснюють правоохоронні органи : у тому числі Генеральна прокуратура (ст. 21 Закону, Генеральний прокурор України наділений правом внесення подання про заборону політичної партії до Верховного Суду України, Служба безпеки України (відповідно до Закону України «Про службу безпеки України» виявляє та ліквідовує організації, діяльність яких спрямована на підрив обороноздатності, територіальної цілісності та безпеки держави тощо).

       Статтею 19 Закону визначено лише  заходи, які застосовуються до політичних партій у разі порушення ними Конституції та законів України: попередження про недопущення незаконної діяльності та заборона політичної партії.

         Стаття 20 Закону перебчає, що у разі публічного оголошення  керівними  органами  політичної партії  наміру  вчинення  політичною партією дій,  за які законами України передбачена юридична відповідальність,  відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій,
видають приписи про недопущення протиправних вчинків. Проте на практиці даних захід є суто формальним, оскільки джерела надходження інформації до керівних органів невизначені, а також саме попередження не тягне за собою правових наслідків. В той же час згідно із статтею 18 Закону, рішення контролюючих  органів   можуть  бути   оскаржені   у встановленому законом порядку, що також потребують часу на розгляд.

         Політична   партія  може  бути  за  адміністративним  позовом
Міністерства юстиції України  чи Генерального прокурора заборонена  в  судовому порядку  у  випадку  порушення  вимог  щодо створення і діяльності політичних  партій,  встановлених  Конституцією  України та законами України.

        Заборона діяльності   політичної   партії   тягне   за  собою припинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, обласних,  міських,  районних  організацій  політичних партій,  її первинних осередків та інших  структурних  утворень,  передбачених статутом партії, припинення членства в політичній партії.