Членство в політичній партії

     Питання набуття, припинення членства у політичних партіях, права та обов’язки членів політичних партій регулються тільки статутами політичних партій.

     Членом політичної партії може бути лише  громадянин  України, який відповідно до Конституції України має  право голосу на виборах.

      Закон забороняє громадянам України може перебувати  одночасно в декількох політичних партіях.

      Членство в   політичній  партії  є  фіксованим. Колективне членство Законом забороняється. Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.

      Проте Закон не визначає автоматичного позбавлення членства та звільнення з посад в керівних органах політичної партії, в разі набуття членства в іншій політичній партії. 

     Членами політичних партій не можуть бути: судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники  органів  доходів  і  зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро України.

      Важливим є право громадянина  України  в  будь-який час зупинити чи припинити  своє  членство в політичній партії шляхом подання заяви до  відповідних  статутних  органів  політичної партії. Членство в політичній  партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування  громадянина  України  на будь-яких виборних посадах в політичній партії.